Portfólio

 

  • Dejsi 

Sójové cukrovinky z Českej republiky. Typická česko-slovenská cukrovinka. Mnohé výrobky sú vhodné aj pre celiakov.