•  simply nut

    Orieškové tyčinky plné veľkých orechov, energia k pohybu.